Tranexamsyre til blødende traumepatient

Indikation
  • Alder > 15 år
  • Traume med blødningsshock (sBT < 90 mm Hg og/eller Puls > 110/min l) eller med betydelig mistanke om signifikant forventelig transfusionskrævende blødning*
  • < 3 timer fra traumet
* Klinisk fund af betydelige skader som senere i forløbet kan medføre transfusion, dvs. fx bilateral femurfraktur, bækkenfraktur, abdominal organlæsion med blødning etc.

Dosering
  • Tranexamsyre 1 g langsomt i.v. (over 10 min). Skal ikke startes, hvis allerede givet præhopitalt før ankomst til hospital.
  • Tranexamsyre 1 g i.v. som infusion over 8 timer. Gives også under evt. transport til step up enhed.