Kontrollabel blødning

Hæmoglobinkoncentration < 4,5 mmol/l medfører oftest behov for behandling med erytrocytter.

Hæmoglobinkoncentration < 6,0 mmol/l medfører overvejelse om behandling med erytrocytter til patienter med
• svær iskæmisk hjertesygdom,
• den initiale fase af septisk shock (< 6 timer efter indlæggelse) og
• akut, alvorlig blødning (fx tab af mere end 30 % af blodvolumenet indenfor 24 timer).

Ved vedvarende kontrollabel blødning med fortsat transfusionsbehov gives efter 6 port. 1:1
Efter 6 port. erytrocyttransfusioner tilføjes FFP:
FFP : Erytrocyt - i forholdet 1:1

Efter 12 erytrocyt og 6 FFP tilføjes Trombocyt:
Trombocytter 1 : FFP 5 : erytrocytter 5


Anæmiudredning