Akutte, ukontrollable blødninger

...kendetegnes ved hæmodynamisk instabilitet, dvs.
svigtende kredsløb med utilstrækkelig vævsgennemblødning/-oxygenering og laktatdannelse.

Krystalloider anvendes kortvarigt i ventetiden på balanceret blodkomponentbehandling
ækvivalent til fuldblod.

Balancerede blodkomponenter gives hos voksne fra den tidligste fase eksempelvis i
forholdet:
erytrocytter 3 : FFP 3 : trombocytter 1

hos børn op til 15 år eksempelvis i forholdet:
20 ml erytrocytter : 20 ml FFP : 10 ml trombocytter per kilo kropsvægt.


Trombocytter indgives fra begyndelsen samtidigt med, at FFP og erytrocytter
transfunderes i hver sin venøse indgang i henhold til kredsløbsbehovet.

Der foretages løbende monitorering af behandlingens effekt med måling af fx
Hæmoglobinkoncentrationen
p-INR (p-koagulation, vævsfaktor-induceret; rel.tid),
p-Aktiveret Partiel Tromboplastintid (APTT) (p-koagulation, overflade-induceret;tid)
p-Fibrinogen
Trombocytkoncentrationen.

Disse målinger kan suppleres med trombelastografi, en funktionel fuldblods-undersøgelse, der er egnet til diagnostik og monitorering af hæmostatisk kapacitet ved massiv blødning og transfusionsbehandling.

Målingerne danner basis for den løbende justering af blodkomponentbehandlingen.

Balancerede blodkomponenter gives ved tegn på koagulopatisk blødning kan det være indiceret med yderligere behandling med trombocytter og FFP
Større, akutte blødninger kan ligeledes nødvendiggøre, at samtlige blodkomponenter gives som hurtig bolus under tryk.