Hyperkaliæmi

Definition
P-K+ over 5,0 mmol/l.

Årsager
Nedsat udskillelse pga. nedsat nyrefunktion
- Hypovolæmi (prærenalt nyresvigt)
- Kronisk nefropati
Øget kaliumfrigørelse fra cellerne
- Vævshenfald
Kaliumoverdosering specielt i forbindelse med
kaliumbesparende diuretika

Symptomer og kliniske fund
Uspecifikke - kvalme, opkastninger, muskelsvækkelse. I svære
tilfælde EKG-forandringer med ekstrem bradykardi, høje teltformede
T-takker, ventrikelflimmer og hjertestop.

Behandling
Ved p-K+ < 6,0 mmol/l uden symptomer er specifik behandling
ikke nødvendig. Kaliumbesparende diuretika og kaliumholdige
infusionsvæsker pauseres. Gentag p-K+ målingen.
Overvej årsagen.

Akut behandling ved p-K+ > 6,0 mmol/l uden symptomer:
1. Seponér kaliumholdige infusionsvæsker. Diuresen sikres med
diuretika og isotonisk NaCl
2. Supplér evt. med Resonium® (se næste side)

Ved symptomgivende hyperkaliæmi skal patienten monitoreres
(EKG og b-glukose), evt. på intensivafdeling.

Behandlingen kan være ét eller flere af nedenstående principper:
1. Glukose 50% (500 g/l), 100 ml tilsat 10 IE hurtigtvirkende
insulin over 20-30 min.
2. Kalciumklorid 0,5 mmol/ml i.v., 5-10 ml langsomt (over 5-10
min.)
3. Resonium®. Giv opløsningen rektalt eller per os (se
Lægemiddelkataloget)
4. 45-90 mmol NaHCO3 84 g/l hurtigt i.v.
5. Dialyse