Hypokaliæmi

Definition
P-K+ under 3,5 mmol/l.

Årsager
Manglende erstatning af normale tab/underskud
Abnorme kaliumtab
- Renalt (diuretika)
- Stressreaktion (aldosteron)
- Gastrointestinalt (ileus, ileostomi)
Intern kaliumforskydning
- Insulinpåvirkning
- Metabolisk baseose

Symptomer og kliniske fund
Oftest symptomløs. I svære tilfælde uspecifikke symptomer
(muskeltræthed, paralytisk ileus, ventrikelretention).

Behandling
Lettere hypokaliæmi (p-K+: 3,2-3,5 mmol/l) kræver sjældent
behandling.

Det er ikke muligt at beregne det nøjagtige kaliumunderskud ud
fra en p-K+ værdi. P-K+ under 3,0 mmol/l betyder som oftest, at
der mangler mindst 200-400 mmol K+.

En tommelfingerregel er at beregne kalium-deficit (mmol) som:
[normal p-K+ - aktuelle p-K+] x vægt

Eksempel: Aktuel p-K+ 3,0 mmol/l og vægt 70 kg.
Deficit: (4,0 ÷ 3,0) x 70 = 70 mmol K+.

Ved p-K+< 3,2 mmol/l behandles normalt med kalium per os. Ved
behov for i.v. behandling gives ca. 25 mmol K+/time (infusionshastighed
maks. 0,5 mmol/kg/time).

Er p-K+ ikke steget efter indgift af en beregnet kalium-mængde,
gentages dosis.

Dosering per os er den samme som doseringen i.v.

Profylakse
Erstatning af normale kaliumtab. Det normale daglige kaliumtab
er ca. 40-60 mmol, hvilket svarer til:
50 ml kalium-mixtur (50 mmol K+)
eller
5 tbl. Kaleorid (750 mg ~10 mmol K+ pr. tablet)
eller
2-3 liter K+-Na+-Glukose infusionsvæske
eller
1 liter K+-NaCl infusionsvæske
eller
1 liter KCl-Glukose infusionsvæske

Kaliumindhold i dagligvarer:
Appelsin- og æblejuice (30-40 mmol K+/l)
Mælk (35 mmol K+/l)
1 banan (~100 g) 11 mmol K+