Hypernatriæmi

Definition
P-Na+ over 145 mmol/l.

Årsager
Vandmangel (nedsat vandindtagelse og/eller øget vandudskillelse)
- Osmotisk diurese (hyperglykæmi)
- Diuretikabehandling
Natriumoverskud
- Overdosering med NaCl

Symptomer og kliniske fund
Tørst, koncentreret urin. I svære tilfælde uspecifikke neurologiske
symptomer.

Behandling
Afhænger af årsagen.
P-Na+ bør korrigeres langsomt (risiko for hjerneødem).

Vandmangel
Behandles bedst med vand per os eller via sonde
Evt. som isotonisk glukose infusionsvæske

Natriumoverskud
Natriumrestriktion og i øvrigt som ved vandmangel, evt. suppleret
med diuretika