Hyponatriæmi

Definition
P-Na+ under 135 mmol/l.

Årsager
Fortynding
- vandretention (hjerte- og leverinsufficiens)
- for stor vandindgift (f.eks. isotonisk glukose)
Natriumtab ved
- opkastninger
- ileostomi
- ileus

Symptomer og kliniske fund
Uspecifikke - hovedpine, træthed, konfusion. I svære tilfælde
koma og kramper.

Behandling
Afhænger af årsagen. Et lavt p-Na+ skyldes oftest vandoverskud,
men kan også skyldes store Na+-tab (ileostomi og ileus). De to tilstande
kan ofte skelnes ved måling af U-Na+. U-Na+ < 10-20
mmol/l tyder på Na+-mangel.
P-Na+ bør korrigeres langsomt over ca. 2 døgn.

Vandoverskud
Væskerestriktion og øget salt i kosten
Evt. diuretika (husk kontrol af p-K+)

Natriummangel
Isotonisk NaCl typisk 2-3 liter/døgn udover normale tab
(selvfølgelig afhængig af tabets størrelse)