Metabolisk Alkalose

pH < 7,35 og HCO3 > 26

Årsager:
Overskud af base eller tab af syre.

Overskud af base:

- Antacider (syreneutraliserende, mod mavesyre)
- Overforbrug af bikarbonater
- Brug af laktat til dialyse

Tab af syre
- opkast
- Aspiration af mavesyre
- hypochloræmi
- Overforbrug af diuretika
- Forhøjet aldosterone

Symptomer:
Neurologisk
- Svimmelhed
- Træthed
- Disorienteret
- Anfald
- Coma
Pulmonært
- Nedsat respiration
Muskuloskeletal
- Nedsat kraft
- Muskel-tics
- Kramper
- Stivhed
Gastrointestinalt
- Kvalme / opkast

Behandling:
Løse underliggende problem
IV syre tilførsel kan benyttes i hårde tilfælde
Ved indlagte næsten altid "lægens skyld" (iatrogene).