Respiratorisk Acidose

pH<7,35 og PaCO2 > 45mmHg

Akkumulering/ophobning af CO2.

Årsager:
Årsager, der kan medføre hypoventilation, kan medføre resp. acidose

Påvirkning af centrale nervesystem, forårsaget af:

- Hovedtraume
- Medicin
Lungepåvirkning
- Atelektase
- Pneumoni
- Pneumothorax
- Lungeødem
- Bronchial obstruktion
Lungeemboli
Hypoventilation

- Smerte
- Thorax skader
- Abdominal distension (øget omfang)

Symptomer:
Pulmonalt
- Dyspnoe
- Resp. udtrættet
- Overfladisk resp.
Neurologisk
- Hovedpine
- Urolig
- Konfus
Kardiovaskulær
- Takykard
- Uregelmæssig hjerterytme

Behandling:
Øget ventilering.
Afhjælp tilgrundliggende årsag